တတ်နိုင်အိမ်ရာ

တတ်နိုင်အိမ်ရာ

တတ်နိုင်အိမ်ရာ

ရာသီဥတုဆိုးရွားထိတွေ့သောအခါအရွက်ဖျင်တဲပျက်စီးလွယ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပါကစ္စတန်ရှိငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်။ နှင်းကျပြိုလဲတညဉ့်ပြီးနောက်, 345 တို့၏တဲပျက်စီးခဲ့သည်။ 69 တို့၏တဲကိုရှငျးလငျးပွီးရမည်မဟုတ်နိုင်နှင့် 276 တို့၏တဲပြုပြင်ရန်ခက်ခဲရှိကြ၏။ (690 အသစ်တို့၏တဲစုစုပေါင်း မှစ. ) ။

တတ်နိုင်အိမ်ရာ

တတ်နိုင်အိမ်ရာ

တတ်နိုင်အိမ်ရာ

တတ်နိုင်အိမ်ရာ

တတ်နိုင်အိမ်ရာ

တတ်နိုင်အိမ်ရာ

တတ်နိုင်အိမ်ရာ

တတ်နိုင်အိမ်ရာ

တတ်နိုင်အိမ်ရာ

တတ်နိုင်အိမ်ရာ


ဆက်လက်