อาศัยราคาไม่แพง

อาศัยราคาไม่แพง

อาศัยราคาไม่แพง

เต็นท์สามารถเปราะบางเมื่อสัมผัสกับสภาพอากาศเลวร้าย ตัวอย่างเช่นหลังจากแผ่นดินไหวใน Bagh, อาซาดแคชเมียร์ปากีสถาน หลังจากคืนหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงหิมะ 345 เต็นท์ได้รับความเสียหาย เต็นท์หกสิบเก้าไม่สามารถซ่อมแซม (จากทั้งหมด 690 เต็นท์ใหม่) 276 เต็นท์ก็ยากที่จะซ่อมแซม

อาศัยราคาไม่แพง

อาศัยราคาไม่แพง

อาศัยราคาไม่แพง

อาศัยราคาไม่แพง

อาศัยราคาไม่แพง

อาศัยราคาไม่แพง

อาศัยราคาไม่แพง

อาศัยราคาไม่แพง

อาศัยราคาไม่แพง

อาศัยราคาไม่แพง


ดัชนีเว็บไซต์