δείκτης ιστοχώρου

Κατάλογος των φωτογραφιών

Καλλιτεχνική γλυπτό που αναφέρονται παρακάτω.

Σιδηρο δομικοί καλλιτέχνες τσιμέντου από το παρελθόν.

Antonio Gaudí Έναρξη εδώ

Felix Candela Έναρξη εδώ

Scott Morgan Έναρξη εδώ

*****

Σπίτια και δομές

Ευρωπαϊκές θέσεις (διάφορες) Έναρξη εδώ

Antti Lovag Έναρξη εδώ

Robin Gauss δεξαμενή 400 m3

*****

Γλυπτό

Antonio Gaudí Έναρξη εδώ Δομικό γλυπτό από την ανωτέρω λίστα

Court Johnson Έναρξη εδώ Παραγωγικός και ποικίλος γλύπτης Καλιφόρνιας.

Isabelle Valfort Έναρξη εδώ Δυναμική εργασία από μια κατοικία των καλλιτεχνών στη Γαλλία.

*****

Η βοήθεια επεκτείνει αυτό το τμήμα:

Προτείνετε μια φωτογραφία ή μια σύνδεση