δείκτης ιστοχώρου
άλλες γλώσσες

Δείκτης - δεξαμενή

Πρόλογος Φωτογραφίες κ.λπ...

Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία της θέσης της δεξαμενής και υπολογισμοί

Κεφάλαιο 2: υδραυλικά

Κεφάλαιο 3: Ενίσχυση - Τοίχος

Κεφάλαιο 4: Κορυφή της ανοικτής δεξαμενής

Κεφάλαιο 5: Εξωτερικά στρώματα και πόρτα

Κεφάλαιο 6: Ενίσχυση - Στέγη

Κεφάλαιο 7: Συγκεκριμένο ασβεστοκονίαμα

Κεφάλαιο 14: Το νερό της βροχής Συλλογή και αποθήκευση

Γλωσσάριο: Επιχειρησιακό σχέδιο (παραδοσιακό οικονομικό πρότυπο)