معرفی / سوالات مکرر

این مواد چیست؟

سیمان استاندارد ساخت و ساز، معمولا با شن و ماسه گچ مخلوط می شوند.

نسبت اختلاط چیست؟

استفاده از اندازه گیری خشک شن و ماسه و سیمان. نوشته شده به عنوان 3: 1 تا 2.5: 1 بسیار غنی است، بالا 3: 1 کمتر است.

چرا سیمان معمولی به نام ferrocement ؟

بسیاری از بسیاری فولاد بسیاری از نه پس از آن بتن می باشد. سیمان آهن به دلیل مخلوط غنی آن را می سازد سخت، مانند آهن. الیاف مانند کنف، جوت، کتان و پنبه را می توان برای فولاد و شن و ماسه جایگزین می شود.

نقاشی خط از خانه کوچک

چگونه سریع آیا آن را خشک؟

بتن خشک نمی کند. آن را تبدیل به قوی شیمیایی، در 28 روز مرطوب. چهار تا شش روز به نظر می رسد زمان کافی برای اکریلیک مخلوط با پروژه سیمان شرح داده شده در این وب سایت. اگر بتن خشک خیلی زود آن را می توانید حداکثر استحکام رسیدن نیست.

از کجا می توانم بیشتر در مورد سیمان آهن را یاد بگیرند؟

این وب سایت دارای یک بخش شکل گرافیکی برای نشان دادن مفاهیم مهندسی با اشکال به جای کلمات. بخش ساخت و ساز مخزن شامل تکنیک های بسیاری که به مفید هر کس، از جمله هنرمند و سازنده باشد. هر بخش از این وب سایت را نشان می دهد تجربه واقعی از بسیاری از مردم توضیح می دهد. لطفا اضافات کمک می کند.

نقاشی خط از خانه کوچک

که در آن ferrocement از کجا آمد؟

نقاشی یونانی، رومی و بتن سیم و گچ روش مجسمه از زمان میکل آنژ و لئوناردو داوینچی با مواد مدرن است. مصنوع ferrocement اول شناخته شده بارج گردشگری کشیده همراه کانال در باغ وحش آمستردام بود.

بامبو، چوب و گل پس از طوفان. آن جان سالم به.

عکس از پناهگاه های آسیب دیده